jedro
 

Magyarország két részre szakadása

Magyarország két részre szakadása
A két királyválasztás

Szapolyai János
Jagelló II. Lajos király halálát trónviszályok követték. A köznemesség magyar nemzeti királyt akart választani, erre a tisztségre Szapolyai János erdélyi főnemest találták a legalkalmasabbnak. 1526. november 11-én Székesfehérvárott a Szent Koronával meg is koronázták.

Habsburg Ferdinándban
A dunántúli főnemesek viszont Habsburg Ferdinándban látták Magyarország jövendő királyát, így őt koronázták meg néhány hónappal később Pozsonyban.

Így Magyarországnak két törvényes királya is volt, és az ország két részre szakadt. A két király között ellenséges viszony alakult ki. Ferdinánd sereget gyűjtött, majd megtámadta Szapolyai Jánost, aki 1528-ban Lengyelországba menekült.